புதன், 12 ஜூலை, 2017

திருநங்கைகளின் ஆன்மா

Image result for third sex modern art
ஒரு ஆன்மா திருநங்கையாகப் பிறப்பெடுக்கக் காரணம் என்னவாக இருக்க முடியும்?

பொதுவாய் பாலினம் மாறி மாறி பிறப்பெடுக்கும் ஆன்மாக்கள் பல இருக்கின்றன. அதற்கு மாறாக, குறிப்பிட்ட சில வகைகளில் மட்டுமே பிறப்பெடுக்கும் ஆன்மாக்களும் இருக்கின்றன. 
அதில் ஒரு வகை,  இதற்கு முந்தைய  பிறவிகளில் ஆண்களாக மட்டுமே பிறப்பெடுத்த ஆன்மாக்கள். மற்றொரு வகை அடுத்தடுத்து பெண்களாகவே பிறப்பெடுத்தவை.  

இதில் திருநங்கைகள் எப்படி பிறப்பெடுக்கிறார்கள் என்பதற்கு  Ryuho Okawa இப்படிச் சொல்கிறார்.
முந்தைய பிறவிகளில் தொடர்ச்சியாகப் பெண்களாகவே (அல்லது ஆண்களாகவே) பிறப்பெடுத்தவர்கள், இந்தப் பிறவியில் ஆணாக (அல்லது பெண்ணாக) மாற்றி பிறப்பெடுத்ததில் திகைப்பிற்கு உள்ளாகிறார்கள். 

தற்போதைய பிறப்பிற்கான திட்டம் தீட்டப்பட்ட காலத்தில் ஏற்பட்ட பிழையாக (mistakes made while current reincarnation was still in planning stage) இதைச் சொல்கிறார் அவர்.

உதாரணமாக,  
முந்தைய பிறவிகளில் பெண்ணாக மட்டுமே பிறப்பெடுத்துப் பழகிய ஒரு ஆன்மா, இந்த பிறவியிலும் பெண்ணாகப் பிறக்க  முடிவெடுக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம்.
தன் பெற்றோர்கள் நிச்சயம் இவர்கள் தான் என்று ஒரு தம்பதியைத் தீர்மானித்துக் கொள்கிறது என்றும் வைத்துக் கொள்வோம்.. 
(இது planning stage for current reincarnationல்)

அதே நேரம், அந்த பெற்றோர்களுக்கு ஒரே ஒரு குழந்தை தான், அதுவும் ஆண் குழந்தை என்று முன்பே தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இதன் காரணமாக பெண்ணாகப் பிறப்பெடுக்க முடிவு செய்த ஆன்மா, ஆணாக பிறக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகிறது.
வளரும் நேரம், பெண் தன்மை கொண்ட தான் ஆணாகப் பிறந்ததில் குழம்பிப் போகிறது. 

அதனால் அந்தச் சூழலை ஏற்றுக் கொள்ள முடிவதில்லை. இந்த பெண்ணுடல் என்னுடையது அல்ல என்று முடிவு செய்து கொள்கிறது. தன்னை மூன்றாம் பாலினம் என்று வகைப்படுத்திக் கொள்கிறது.

இந்த ஆன்மா தன் பிறப்பைச் சரியாகத் திட்டமிடவில்லை என்று கொள்ளலாம்.

மூன்றாம் பாலினர் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான்.

எந்தப் பாலினமாக இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழவேண்டும் என்று முடிவு செய்யும் உரிமை அந்த நபருக்கு மட்டுமே உண்டு. 
அதனால் அவர்கள் சமூகம் பற்றிய கவலைகளை விடுத்து, தான் கற்றுக் கொள்ள  வேண்டிய விஷயங்களில், தன் ஆன்மாவை மேம்படுத்தக் கூடிய விஷயங்களில் மட்டுமே கவனம் செலுந்த வேண்டும். 
(நன்றி, Heal yourself, Ryuho Okawa புத்தகம்)